Informace pro klienty

1. Identifikace podnikatele (Prodávajícího)  
MgA. Veronika Štěrbová 
místem podnikání Na Lukách 192, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 
zapsaná v Živnostenském rejstříku od 30. 6. 2010, č. j. živnostenského listu: ŽIV/3658/2010/JIR/3 
úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Hradce Králové.
 
2. Informace o možných způsobech dodání zboží a jejich cenách
 
a) Osobní odběr: zdarma
b) Česká pošta (dodání v rámci CZ) – dobírka: 200,- Kč
c) Česká pošta (dodání v rámci CZ) – platba předem: 120,- Kč
d) Česká pošta (dodání do SK) – dobírka: 400,- Kč
e) Česká pošta (dodání do SK) – platba předem: 200,- Kč 
 
3. Platební podmínky (viz rovněž bod 5 Obchodních podmínek)
 
Cenu zboží z aktuální nabídky Prodávajícího lze uhradit jedním z následujících způsobů:
 
a)  platba v hotovosti při odběru zboží,
b) platba bankovním převodem před odebráním zboží či jeho odesláním, 
c) na dobírku při doručení zboží (placeno u přepravce zboží).
 
Zboží zůstává do úplného zaplacení jeho ceny vlastnictvím Prodávajícího; nebezpečí škody na věci (zboží) však přechází na kupujícího převzetím zboží.
 
Cena díla, jež má být zhotoveno na zakázku, lze uhradit jedním z následujících způsobů:
 
a) platba v hotovosti po dokončení díla, a to před jeho předáním kupujícímu,
b) platba bankovním převodem po dokončení díla, a to před jeho předáním kupujícímu,
c) na dobírku při doručení díla (placeno u přepravce zboží).
 
V případě, kdy má být zhotoveno dílo na zakázku, může být Prodávajícím vyžadována záloha na nákup materiálu; výše zálohy a její splatnost bude sjednána mezi Prodávajícím a Kupujícím před Potvrzením objednávky, a to v rámci dohody o Ceně díla zhotovovaného na zakázku dle bodu 4.2 Obchodních podmínek.
 
4. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy (viz rovněž bod 10 Obchodních podmínek)
 
Informace o možnosti, podmínkách a postupech pro odstoupení od smlouvy lze nalézt zde.
 
Formulář pro odstoupení od smlouvy lze nalézt zde.
 
5. Ochrana osobních údajů (viz rovněž bod 11 Obchodních podmínek)
 
Informace o ochraně osobních údajů lze nalézt zde.

Vzor žádosti subjektu údajů ve vztahu k jeho osobním údajům lze nalézt zde.
 
6. Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a o existenci platformy pro online řešení sporů (viz rovněž bod 12 Obchodních podmínek)
 
V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí zboží či se zhotovením díla na zakázku, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
 
Kupující - spotřebitel může pro řešení případných spotřebitelských sporů s Prodávajícím, které se nepodaří vyřešit dohodou, využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.