Způsoby doručení

Osobní odběr

Zvolí-li Kupující v Objednávce osobní odběr, bude Zboží připraveno k vyzvednutí na adrese Jana Masaryka 52, 120 00 Praha 2, a to ve lhůtě přiměřené okolnostem (zejména jde-li o dílo zhotovované na zakázku). Jde-li o zboží v aktuální nabídce Prodávajícího zveřejněné na www.sophistic.cz, bývá zboží připraveno k vyzvednutí zpravidla do 14 dní po Potvrzení objednávky. O tom, že je Zboží připraveno k vyzvednutí, bude Kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy či telefonicky (zejména prostřednictvím SMS).

Zaslání Zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou

Zvolí-li Kupující v Objednávce zaslání Zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou, bude mu Zboží odesláno na adresu uvedenou v Objednávce, a to ve lhůtě přiměřené okolnostem (zejména jde-li o dílo zhotovované na zakázku). Jde-li o zboží v aktuální nabídce Prodávajícího zveřejněné na www.sophistic.cz, bývá zboží odesláno zpravidla do 14 dní po Potvrzení objednávky; o odeslání Zboží bude Kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy či telefonicky (zejména prostřednictvím SMS). Náklady na přepravu Zboží hradí Kupující, a to dle ceníku přepravy Zboží zveřejněném na adrese www.sophistic.cz. Zboží je zasíláno výhradně na adresy v České republice či Slovenské republice; do jiných zemí je Zboží zasíláno pouze na základě zvláštní dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.