Platební podmínky

Cena Zboží z aktuální nabídky Prodávajícího bude Kupujícím uhrazena jedním z následujících způsobů:

a) platba v hotovosti při odběru Zboží
b) platba bankovním převodem před odebráním Zboží či jeho odesláním Kupujícímu
c) na dobírku při doručení Zboží (placeno u přepravce Zboží)

Zboží zůstává do úplného zaplacení jeho Ceny vlastnictvím Prodávajícího; nebezpečí škody na věci (Zboží) však přechází na Kupujícího převzetím Zboží.

Cena díla, jež má být zhotoveno na zakázku, bude Kupujícím uhrazena jedním z následujících způsobů:

a) platba v hotovosti po dokončení díla, a to před jeho předáním Kupujícímu;
b) platba bankovním převodem po dokončení díla, a to před jeho předáním Kupujícímu,
c) na dobírku při doručení díla (placeno u přepravce Zboží).

V případě, kdy má být zhotoveno dílo na zakázku, může být Prodávajícím vyžadována záloha na nákup materiálu; výše zálohy a její splatnost bude sjednána mezi Prodávajícím a Kupujícím před Potvrzením objednávky, a to v rámci dohody o Ceně díla zhotovovaného na zakázku dle bodu 4.2 těchto VOP.